Tấm 3D tiền chế là sản phẩm công nghiệp được sản xuất từ thiết bị đồng bộ, được dùng làm tường và sàn chịu lực trong công trình xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công nghiệp và dân dụng phù hợp theo TCVN 7575 1÷3 : 2007

Chuẩn Bị Nguyên Vật Liệu

Thiết bị kéo nguội sắt sản xuất sắt kéo nguội cường độ cao

Thiết bị tạo rãnh xốp EPS

Hệ Thống Điều Khiển PLC

Chương trình PLC hỗ trợ lập trình thiết lập chiều dài, số lượng bán thành phẩm và thành phẩm tấm 3d và phụ kiện

Sản Xuất Lưới Và Thanh Chống Giằng Xiên Hình Sin

  • Máy Hàn Lưới Với Các Cuộn Sắt Kéo Nguội Nguyên Liệu
  • Máy Tạo Hình Thanh Sin
  • Máy Hàn Zigzag Đơn Hàn Bán Thành Phẩm Thanh Sin Và Lưới Sắt

Lắp Ráp Thành Phẩm Tấm 3d Từ Bán Thành Phẩm Zigzag Đơn Và Lõi Xốp EPS