Quy trình sản xuất Tấm V-3D không dùng khuôn để gá ghép các cấu kiện Lưới thép – Tấm xốp EPS nên chiều dài sản phẩm hoàn toàn có thể sản xuất theo yêu cầu của công trình

Quy trình sản xuất tấm 3d có thanh xiên chéo là các đoạn ngắn không liên tục:

- Sản xuất 2 tấm lưới thép bằng máy hàn theo kỹ thuật hàn điểm (Spot Welding)

- Lắp ráp bán thành phẩm: Xếp Tấm lưới thép – Tấm xốp EPS – Tấm lưới thép vào khung máy hay khuôn bằng tay hoặc máy

- Thiết bị đẩy các thanh xiên qua lõi Xốp EPS và được lõi Xốp EPS giữ chặt lại như một giá đỡ, sau đó di chuyển vào máy hàn để hàn thanh xiên với 2 lớp lưới thép bằng kỹ thuật hàn điểm để ráp thành Tấm 3D thành phẩm.

- Thiết bị sản xuất theo Quy trình trên hoàn toàn độc lập với nhau, bao gồm 2 máy chính:
. Máy hàn lưới thép
. Máy kẹp và hàn các thanh thép chéo với lưới thép.

- Điểm hạn chế của Quy trình sản xuất này nằm ở Bước 1.2, do phải lắp gá ghép các cấu kiện Lưới thép – Tấm xốp EPS với nhau bằng khuôn nên sản phẩm chỉ có kích thước chiều dài cố định: 3m hoặc 6m như công nghệ của Áo, 2,4m hoặc 4m như công nghệ Hàn Quốc, Trung Quốc (Xem hình ở trang sau)

- Quy trình sản xuất Tấm V-3D không dùng khuôn để gá ghép các cấu kiện Lưới thép – Tấm xốp EPS nên chiều dài sản phẩm hoàn toàn có thể sản xuất theo yêu cầu của công trình.

- Lưới thép và thanh giằng chéo hình SIN được sản xuất và lắp ghép đồng bộ bằng thiết bị tự động.

- Tấm V-3D được sản xuất có chiều dài theo yêu cầu, không xốp EPS để làm nền, móng, v.v… và hầu như không giới hạn kích thước đến 9,5m, hay có thể dùng cả xốp XPS có độ cứng rất cao.